Om

Ängagården Lantbruk är ett modernt lantbruksföretag med inriktning på mjölkproduktion och växtodling.Målsättningen är att bedriva ett konkurrenskraftigt lantbruksföretag som hela tiden utvecklas och effektiviseras för att ligga i framkant och möta framtidens krav.

Utvecklingen kan ske både genom utökad odlingsareal, utökat djurantal, satsningar i ny teknologi m.m.

Lantbruket skall bedrivas med stor hänsyn till miljön och vara en trivsam och utvecklande arbetsplats för våra medarbetare.

Ängagården är verksamhetens bas och ligger belägen norr om Bara i Svedala kommun. Här finns djurbesättningen och maskinparken. Ett antal ytterligare gårdar ingår i verksamheten. Antingen förvärvade eller arrenderade.

Förutom Ängagården brukas även gårdarna Baragården, Wilhelmsberg, Bruksgården, Hellstorp och Bäckadal. Vid Torreberga ängar finns sommarbete för ungdjuren och även slåtterängar. Vidare brukas slåttervallar i Löddeköpinge för att samla in tillräckligt med foder till djuren.

Djurbesättningen består av ca 350 Holsteinkor med egen rekrytering.