Om

Ängagården Lantbruk är ett modernt lantbruksföretag med inriktning på mjölkproduktion och växtodling.Målsättningen är att bedriva ett konkurrenskraftigt lantbruksföretag som hela tiden utvecklas och effektiviseras för att ligga i framkant och möta framtidens krav.

Utvecklingen kan ske både genom utökad odlingsareal, utökat djurantal, satsningar i ny teknologi m.m.

Lantbruket skall bedrivas med stor hänsyn till miljön och vara en trivsam och utvecklande arbetsplats för våra medarbetare.

Ängagården är verksamhetens bas och ligger belägen norr om Bara i Svedala kommun. Här finns djurbesättningen och maskinparken. Ett antal ytterligare gårdar ingår i verksamheten. Antingen förvärvade eller arrenderade.

Förutom Ängagården brukas även gårdarna Baragården, Wilhelmsberg, Bruksgården, Hellstorp, Bäckadal, Norra Lindholmens gård, Strömshögsgården och delar av Torups gård.
Vid Torreberga ängar och kolböra mosse finns sommarbete för ungdjuren och även slåtterängar. Vidare brukas slåttervallar i Löddeköpinge för att samla in tillräckligt med foder till djuren.

Djurbesättningen består av ca 350 Holsteinkor med egen rekrytering.