Djurbesättningen

Djurbesättningen består av ca 320 Holsteinkor med egen rekrytering.

Varje mjölkko ger årligen närmre 11.000 kilo mjölk och totalt levereras ca 3 miljoner liter mjölk från gården.

Alla djuren går på mjuka halmbäddar – så kallade djupströbäddar –  under vinterhalvåret. Till detta har korna stora rastgårdar och utfodringsplatser utomhus vilket gör att djuren alltid har tillgång till frisk luft och möjlighet att komma ut.

På sommarhalvåret går djuren ute på bete dygnet runt. Mjölkkorna får fri tillgång till foder hemma vid gården. Djur som är nära till kalvning, små kalvar eller djur som är sjuka hålls inomhus.

Kalvarna går i ensamboxar utomhus under sina första levnadsveckor i så kallade kalvhyddor. Kalvarna trivs mycket bra i sina små hus i utomhusmiljön och håller sig väldigt friska och fina.

När kalvarna blivit lite äldre får de gå tillsammans med sina jämnåriga kamrater i grupphyddor utomhus med 10-14 kalvar i varje box.

Under sommaren när kvigorna blivit lite äldre får de lära sig att gå på bete. Antingen i det backiga landskapet på Ängagården, ute på Torreberga ängar  eller ängarna kring Kölböra mosse några kilometer hemifrån.

Både korna och de äldre kvigorna äter en fullfodermix bestående av alla ingredienser de behöver: Ensilerat gräs och klöver, majs, halm, krossad vetekärna, proteinfoder, mineraler och salt

Avelsarbetet med den nuvarande besättningen startades av Torsten Ingvarsson som tidigt importerade Holsteintjurar till Sverige. Stora framsteg gjordes särskilt på 1960-talet då upp till 400 mjölkkor utgjorde besättningen fördelat på flertalet olika gårdar. Dagens kor har gamla anor som kombineras med det bästa moderna avelsmaterialet vilket ger en mycket väl fungerande besättning.